Šta je TRAKCIONI STO i kada se primenjuje?

spinalna dekompresiona terapija je vrsta mehanoterapije koja se koristi za lečenje bolnih sindroma vratne i lumbalne kičme. Ova nehirurška dekompresija zasnovana je na primeni laganog rastezanja kičmenog stuba, što dovodi do promene pozicije i opterećenja strukture kičmenog stuba.

Trakcija može da se koristi samostalno ili u kombinaciji sa ostalim fizikalnim terapijama.

Spinalna dekompresija se sprovodi na specijalnom krevetu, koji se naziva trakcioni sto.
Pacijent je fiksiran specijalnim kaiševima, a kompjuterizovan aparat vuče kičmeni stub silom odredjene jačine.

INDIKACIJE

 Vratna lumbalna diskushernija;  Akutna i hronična lumboišijalgija;

 Akutna i hronična cervikocefalgija;

 Akutna i hronična cervikobrahialgija;

 Lumbago;

 Lumbalni sindrom;

 Cervikalni sindrom.

KONTRAINDIKACIJE

 Prelom tela i lukova pršljenova;

 Teže mehaničko oštećenje vanzglobnih struktura kičmenog stuba;

 Maligniteti regije;

 Teža stenoza kičmenog kanala;

 Lokalni zapaljenski proces;

Zakažite pregled