Stimulacija motornog razvoja dece

bebe

Fizioterapeut radi stimulaciju motornog razvoja (SMR) dece kod hipotonija hipertonija, DCP, Daunovog sindroma, Westovog sindroma i ostalih stanja koja to zahtevaju.

Pored toga radi i korekciju stopala pes talovalgus, pes metatrsus varus, pes equinus, pes valgus i sl. Osim ovih stanja koja možemo svrstati pod patološke SMR je važna i izuzetno korisna i kod zdrave dece koja nemaju nikakvih poremećaja jer se time pospešuje njih razvoj, motorika, koordinacija i psihimotorni celokupni status.

Kroz mesece prati se pravilan razvoj i isti stimuliše da bude vođen kroz normalne obrasce pokreta koji ostaju za ceo zivot. Ta deca su stabilnija manje padaju manje se povređuju i brže osamostaljuju.

Zakažite pregled