Skolioza

Šta je skolioza?

Skolioza je deformitet kičmenog stuba, koji se uglavnom javlja tokom rasta dece, a najviše u pubertetu – od desete do sedamnaeste godine. Po završetku rasta ona se ponekad delimično stabilizuje.

Podrazumeva krivljenje kičme u stranu, a može biti jednostruka – u obliku slova „C“, dvostruka – kada se kičma krivi na obe strane kao slovo “S”, i, vrlo retko, trostruka.

Kako je prepoznati?

Često mališani sa skoliozom ipak imaju dobro držanje, što otežava blagovremenu dijagnostiku i fizikalnu terapiju. Zato je neophodno redovno i pažljivo pregledati decu i posebno obratiti pažnju na pojavu asimetrija na telu.

Uobičajeni simptomi:

• Nejednaka muskulatura sa dve strane kičme

• Ispupčenje rebra ili ključne kosti uzrokovane rotacijom grudnog koša usled skolioze

• Nejednaki kukovi, odnosno, dužina nogu

• Smanjena nervna reaktivnost (u nekim slučajevima)

Kada se javlja skolioza?

Prvi znaci su vidljivi već do treće godine – tada je reč o infantilnoj skoliozi, i manifestuje se kada dete počne da sedi. Kod određenog broja mališana skolioza se spontano povlači. S druge strane, od prve do četvrte godine, kada deca naglo rastu, progresija skolioze je intenzivnija.

Juvenilna skolioza se javlja u uzrastu od četvrte do dvanaeste godine (kod devojčica), odnosno do četrnaeste (kod dečaka). Ukoliko se ne leči može dovesti do ozbiljnog deformiteta, koji se rešava operativno.

Čak i ako se u ovom periodu ne poveća do tog stadijuma, u pubertetu je značajna progresija gotovo neizbežna. Adolescentna skolioza nastaje posle dvanaeste godine, kada se najčešće tek i otkrije.

Kako se leči?

Ukoliko se skolioza ne leči adekvatno i na vreme, progresivno se povećava i dovodi do totalne deformacije celog skeleta – mišića, kostiju i dr.

o detektovanju bilo kakvog krivljenja kičme, Fizio Family Centar savetuje što ranije započinjanje fizikalne terapije i kineziterapijske procedure. Najbolji rezultati se postižu do šesnaeste godine života. Family Therapy Center vam pomaže ne samo u lečenju problema, već i u pravilnoj edukaciji o njima.

Zakažite pregled