Nešto više o paraplegiji

Paraplegija je stanje uzrokovano povredom kicmene moždine gde dolazi do oštećenje u motornim i senzornim funkcijama donjeg dela tela.Zona kičmene moždine koja može biti pogođena kod osoba sa paraplegijom najčešće je torakalna, lumbalna i sakralna regija.

Što je oštećenje niže, više mišića ostaje sa očuvanom aktivnošću. Ljudi sa povredama segmenta kičmene moždine T1-T8 imaju kontrolu ruku ali imaju slabu kontrolu torza i slab balans zbog ugašenih abdominalnih mišića.

Period oporavka je duži ukoliko je nivo oštećenja kičmene moždine viši. Nakon završetka ovog opšteg stanja otpočinje rahabilitacioni tretman gde se na osnovu stepena oštećenja pravi plan i program za oporavak onih mišića koji su ispod nivoa oštećenja.

paraplegija

Nakon rehabilitacionog tretmana počinje faza socijalne rehabilitacije koja podrazumeva vraćanje osobe u porodicu i širu lokalnu zajednicu.

Podrška porodice, adekvatna ortopedska pomagala i prilagodjen prostor za vežbanje i rehabilitaciju olakšaće teškoće i potrebe svakodnevnog života. U Fizio Family Centru vršimo pregled i rehabilitaciju osoba sa povredama i oštećenjem kičmene moždine.

Zakažite pregled