Nešto više o paraplegiji

paraplegija

Paraplegija je stanje uzrokovano povredom kicmene moždine gde dolazi do oštećenje u motornim i senzornim funkcijama donjeg dela tela.

Zona kičmene moždine koja može biti pogođena kod osoba sa paraplegijom najčešće je torakalna, lumbalna i sakralna regija.

Što je oštećenje niže, više mišića ostaje sa očuvanom aktivnošću. Ljudi sa povredama segmenta kičmene moždine T1-T8 imaju kontrolu ruku ali imaju slabu kontrolu torza i slab balans zbog ugašenih abdominalnih mišića.

Period oporavka je duži ukoliko je nivo oštećenja kičmene moždine viši. Nakon završetka ovog opšteg stanja otpočinje rahabilitacioni tretman gde se na osnovu stepena oštećenja pravi plan i program za oporavak onih mišića koji su ispod nivoa oštećenja.

Nakon rehabilitacionog tretmana počinje faza socijalne rehabilitacije koja podrazumeva vraćanje osobe u porodicu i širu lokalnu zajednicu.

Podrška porodice, adekvatna ortopedska pomagala  i prilagodjen prostor za vežbanje i rehabilitaciju olakšaće teškoće i potrebe svakodnevnog života.

U Fizio Family Therapy Centru vršimo pregled i rehabilitaciju osoba sa povredama i oštećenjem kičmene moždine.

Pregled možete zakazati na broj telefona:

011 25 20 777

065 26 20 777

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *