Šta je kineziterapija?

DEX 0337

Kineziterapija je terapija pokretom, tačnije medicinska disciplina u sklopu medicinske rehablitacije koja koristi pokret u svrhu lečenja povređenih ili obolelih. U okviru nje se pokret primenjuje u skladu sa terapijskim zahtevom i pacijentom u celini.

Cilj kineziterapije jeste da se ojača oslabljena mišićno – zglobna struktura i obezbedi visok nivo prokrvljenosti, kako bi mišići i druge strukture imale na raspolaganju dovoljne količine kiseonika. Zahteva aktivno učestvovanje bolesnika u procesu lečenja.

Kineziterapija se bavi primenom sistematizovanih pokreta pojedinih delova tela, ili kompletnog tela, radi očuvanja, uspostavljanja, razvijanja i zamene funkcija lokomotornog aparata.

Kada su u pitanju oboljenja kod kojih je narušena kondicija organizma, ili se tokom evolucije osnovne bolesti očekuje dekondicioniranost, često se za cilj kineziterapije postavlja poboljšanje funkcije kardiovaskularnog, respiratornog i drugih sistema. Pri pripisivanju ovakvih kineziterapijskih protokola, neophodan korak je evaluacija funkcionalnog kapaciteta kardiorespiratornog sistema.

4
DEX 0349

Šta se postiže kineziterapijom?

Kada se primenjuje kineziterapija?

Zakažite pregled