Šta je dry needling i kada se primenjuje?

Dry needling ili suva punkcija je invazivna metoda lečenja gde se akupunkturne igle aplikuju u bolno ili disfunkcionalno tkivo radi poboljšanja ili vraćanja funkcije.

Dry needling pomaže pri smanjenju bola, poboljšava pokretljivost zglobova, smanjuje tenziju mišića i uspešno pomaže pri uklanjanju miofascijalnih triger tačaka.

Dry needling znatno poboljšava i ubrzava rehabilitaciju u kombinaciji sa fizikalnom i kineziterapijom.

Dry needling koriste isključivo sertifikovano osoblje (fizioterapeut ili lekar). Iako je invazivna, prilično je sigurna i bezbolna metoda.

Zakažite pregled