Category Archives: Blog

Fizikalna terapija

Fizikalna terapija – uloga Fizikalna terapija snažno doprinosi razvoju, održavanju i oporavku funkcionalnih i motoričkih sposobnosti ljudi. Mogu je primenjivati svi ljudi bez obzira na starosno doba. Njen nesumnjiv značaj ogleda se u olakšavanju kretanja i obavljanja svakodnevnih životnih aktivnosti koje mogu biti otežane ili onemogućene usled: starenja, povreda, bolesti, poremećaja ili uticaja spoljašnjih faktora. […]

Šta je istezanje i zašto je važno?

Dugotrajno sedenje, obavljanje posla stalno u istom položaju, nedovoljna fizička aktivnost – sve to dovodi do skraćenosti mišića koji, preko njihovih površinskih i dubokih fascija, direktno utiču na kičmu, pa mogu dovesti do protruzije, bubrenja diska, čak i do diskus hernije. Vežbe istezanja izuzetno su važne za regeneraciju tela svakog aktivnog čoveka. Ovakve vežbe neguju […]

Bol u leđima

Osećate bol u leđima? Jak, oštar, uglavnom u krstima i ponekad vam se čini da se spušta niz nogu? Ukočeni ste i ograničenih pokreta? Često se naginjete na jednu stranu, šakama podupirete leđa, teško hodate? Bol je nekad prisutan i tokom celog dana, tokom cela 24 časa? Teško vam padaju ustajanje, stajanje i sedenje? Loše […]